...

Huishoudelijk reglement

 1. Iedere, vooraf ingeschreven deelnemer, krijgt met VOORRANG een standplaats (max. 5 x 5 m) toegewezen de dag van het evenement.
 2. Vooraf een bepaalde plaats reserveren kan niet.
 3. Enkel verenigingen kunnen op aanvraag over meerdere standplaatsen beschikken met een maximum van 2 plaatsen.
 4. Er zijn maximaal zestig plaatsen beschikbaar.
 5. Iedere deelnemer brengt zijn eigen materiaal mee om zijn stand te organiseren. (deken, parasol, tentje of iets dergelijks)
 6. Inschrijven als standhouder kan via deze website
 7. De betaling voor de reservering van de standplaats gebeurt via overschrijving van 10 € per deelnemer of vereniging per aantal tentoonstellingsdagen.
 8. Elke deelnemer kan minimaal 1 tafel en 2 stoelen ontlenen.
 9. Reservering betalen op de rekening van “Kunst Montmartre vzw”: IBAN: BE31 0688 9655 4455 BIC: GKCCBEBB Alice Nahonlaan 7 te Melsele, liefst 6 werkdagen voor de tentoonstellingsdatum. Steeds de naam van de deelnemende kunstenaar en deelnamedatum vermelden !
 10. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld, waarna een bevestigingsmail wordt verstuurd.
 11. Afmelden per mail kan tot de woensdag voor de manifestatie, zodat mensen op de reservelijst nog kunnen worden gecontacteerd.
 12. De vooraf ingeschrevenen, dienen zich aan te melden, met hun bevestigingsmail (= bewijs), tussen 9.30u en 11u, daarna wordt hun reservering opgeheven. Zij mogen met VOORANG het terrein oprijden.
 13. Niet vooraf ingeschreven standhouders kunnen zich aanmelden de dag zelf, maar dienen te wachten tot 11u, dus nadat de op voorhand ingeschrevenen geïnstalleerd zijn
 14. De opbouw is toegelaten van 9.30 tot 12 uur. De standplaats is tijdens die periode toegankelijk met het voertuig. Om 12 uur moeten de voertuigen het terrein verlaten of plaatsnemen op de parking voorbehouden voor de deelnemers.
 15. Het is streng verboden met de auto op de grasperken te rijden.
 16. Maximum snelheid op het terrein is 5 km/u.
 17. De standplaats moet zuiver worden achtergelaten.
 18. Voor de afbouw mogen de voertuigen op het domein van 18 tot 19 uur. Het domein wordt gesloten om 20 uur. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.
 19. Er wordt geen elektrische stroom of lopend water voorzien.
 20. Tijdens het evenement is de organisatie bereikbaar op de GSM/ 0476 97 05 89 of op het terrein.
 21. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Lichamelijke letsels of materiaalschaden vallen niet onder de aansprakelijkheid van de organisatie.
 22. Door het feit van zijn deelname zelf, verklaart iedere deelnemer in te stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen.